• spiriva_vid_kol_01.jpg
  • spiriva_vid_astma_01.jpg
  • att_inhalera_01.jpg

Så hjälper Spiriva dig

Spiriva (tiotropium) är ett receptbelagt, långverkande läkemedel som hjälper dig som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare.

Att få i sig rätt dos

Spiriva är ett läkemedel som man andas in (inhalerar) med hjälp av en inhalator. Har du KOL inhaleras Spiriva antingen med inhalatorn Respimat eller HandiHaler. Har du astma använder du Respimat och ska använda den tillsammans med en inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist. Fortsätt att använda den inhalerade kortikosteroiden som din läkare har förskrivit, även om du känner dig bättre.

Läs mer om dosering

Vad är KOL?

Att KOL är en kronisk lungsjukdom innebär att den inte går att bota. Men det går att behandla symtomen och att förebygga försämringstillfällen och därmed bibehålla en god livskvalitet. Att sluta röka är mycket viktigt.

Läs mer om KOL här

Vad är astma?

Vid astma drar luftrörsmuskulaturen ihop sig samtidigt som slemhinnan svullnar. Det kan ge andningssvårigheter vilka både kan förebyggas och lindras med läkemedel.

Läs mer om astma här

För ytterligare information om Spiriva se FASS.se
För ytterligare information om Spiriva Respimat se FASS.se

® Boehringer Ingelheim AB 

Granskad: 2020-05
PC-SE-101359

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: