• ung-och-gammal-man.jpg

Spiriva inhaleras antingen via Respimat eller HandiHaler

För att läsa mer om hur du ska inhalera Spiriva måste du veta vilken inhalator du fått förskriven av din läkare eftersom instruktionerna skiljer sig åt.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: