På spiriva.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Spiriva Respimat – så använder du inhalatorn

Spiriva Respimat frisätter läkemedlet sakta och mjukt, vilket gör det lätt att inhalera så att läkemedlet kommer in i lungorna.

Klicka här för att ladda ner instruktionerna som PDF

Inhalatorn Respimat är formgiven speciellt för inhalation av Spiriva inhalationsvätska och ska inte användas till andra läkemedel eftersom det kan medföra felaktig användning och dosering av läkemedel. Spiriva inhalationsvätska har en hållbarhet på tre år i oöppnad förpackning. Läkemedlet får inte frysas. Spiriva Respimat-inhalatorn kasseras efter 30 dagar. Den ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Spiriva Respimat gör det möjligt att inhalera läkemedlet som finns i en behållare. Hela behållaren innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser). Obs: Du behöver endast använda inhalatorn en gång per dag - om möjligt vid samma tidpunkt. Varje gång du använder den ska du ta två puffar.

Det finns tillräckligt med läkemedel för 30 dagars behandling, när inhalatorn används enligt instruktionerna. I kartongen finns Spiriva Respimat inhalator och Spiriva Respimat läkemedelsbehållare. Innan Spiriva Respimat inhalator används första gången måste läkemedelsbehållaren sättas på plats.

Så här laddar du och använder din inhalator

Nedan film visar hur du laddar din inhalator innan användning:

Och här kan du se hur man sedan använder inhalatorn:

Spiriva Respimat inhalator och Spiriva Respimat behållare

 

 

Följ steg 1-6 före första användning:

Observera! Du ska inte vrida nederdeln innan läkemedelsbehållaren sätts på plats. Börja med att sätta in läkemedelsbehållaren genom att följa steg 1 till 3:

1. Låt det gröna locket (A) vara stängt, tryck på säkerhetsspärren (E) och dra bort den genomskinliga nederdelen (G).

2A. Ta upp läkemedelsbehållaren (H) från kartongen. Tryck den smala delen av läkemedelsbehållaren in i inhalatorn tills den klickar på plats.

2B. Läkemedelsbehållaren ska tryckas stadigt mot ett fast underlag för att säkerställa att den har tryckts ända in. Ta inte bort läkemedelsbehållaren när den en gång har placerats i inhalatorn.

3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen (G). Ta inte bort nederdelen igen.

4. Håll Spiriva Respimat inhalatorn upprätt med det gröna locket (A) stängt. Vrid nederdelen (G) i riktning mot de röda pilarna på etiketten tills det klickar (ett halvt varv). I det här steget rör sig läkemedelsbehållaren neråt och blir synlig i botten av inhalatorn, vilket är helt normalt.

5. Öppna det gröna locket (A) helt.

6. Rikta Spiriva Respimat inhalator nedåt. Tryck på den halvcirkelformade knappen som frigör en dos (D). Stäng det gröna locket (A). I det här steget rör sig läkemedelsbehållaren neråt och blir synlig i botten av inhalatorn, vilket är helt normalt. Upprepa steg 4, 5 och 6 tills en dimma syns. Upprepa därefter steg 4, 5, och 6 ytterligare 3 gånger för att försäkra dig om att inhalatorn är färdig för användning. Din Spiriva Respimat inhalator är nu klar för användning. Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer din Spiriva Respimat inhalator att kunna leverera 60 puffar (30 läkemedelsdoser).

I Håll Spiriva Respimat inhalator upprätt, med det gröna locket (A) stängt, för att undvika att en puff frigörs av misstag. Vrid nederdelen (G) i riktning mot de röda pilarna på etiketten tills det klickar (ett halvt varv). Läkemedelsbehållaren kommer att röra sig neråt och blir synlig i botten av inhalatorn, vilket är helt normalt.

II Öppna det gröna locket (A)- Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Hålen för luftintag möjliggör att du kan andas in och ut genom inhalatorn, tills du är redo att ta en puff. När du är redo, tar du en djup inandning och trycker samtidigt ner knappen för att frigöra puffen (D) och fortsätt andas in långsamt så länge du kan. Håll andan under 10 sekunder eller så länge det känns behagligt.

III Upprepa steg I och II så att du får en fullständig dos.

Du behöver endast använda inhalatorn en gång om dagen.

Stäng det gröna locket tills du använder Spiriva Respimat inhalator igen.

Om Spiriva Respimat inhalator inte har använts på mer än sju dagar, bör du frigöra en puff nedåt. Om Spiriva Respimat inhalator inte har använts under mer än 21 dagar, bör steg 4-6 upprepas tills en dimma syns. Upprepa därefter steg 4-6 ytterligare tre gånger.

Spiriva Respimat inhalator innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser). Dosräknaren visar ungefär hur många doser som finns kvar. När pilen kommer till den röda delen av skalan, finns det medicin kvar för ungefär 7 dagar (14 puffar). Vid den tidpunkten behöver du ett nytt recept på Spiriva Respimat inhalator.

När dosräknaren har nått slutet av den röda skalan (dvs alla 30 doser har använts), är Spiriva Respimat inhalator tom och stängs automatiskt. Nederdelen kan då inte vridas ytterligare.

Senast tre månader efter senaste användning ska Spiriva Respimat inhalator slängas även om inte all medicin har använts.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: