• kvinna-med-cykel.jpg

Vad är astma?

Astma uppstår till följd av en inflammation i luftrören som i sin tur kan ge andningssvårigheter. Astma utvecklas oftast under barndomsåren men kan även drabba vuxna. Astma som drabbar barn beror oftast på en överkänslighet mot exempelvis pälsdjur, kvalster eller pollen. Hos vuxna utlöses däremot astman oftast av andra orsaker. Det kan vara allt ifrån kall luft till luftrörsinfektioner, fysisk ansträngning och parfym1.

Symtom vid astma
Vid ett astmaanfall drar luftrörsmuskulaturen ihop sig samtidigt som slemhinnan svullnar och slem bildas. Det bidrar till de små luftrören täpps till och att man kan få andningsproblem1.

Symtom vid astma2 

  • Andnöd
  • Hosta
  • Pipande och väsande andning
  • Oförklarlig hosta under längre perioder
  • Hosta under längre perioder vid förkylning

Olika typer av astma

Allergisk astma
Allergisk astma orsakas av en allergisk reaktion som uppstår i kroppen. Det innebär att kroppen reagerar på ett eller flera ämnen, så kallade allergener, som i sin tur utlöser astman2.

Icke-allergisk astma
Är man inte allergisk, utlöses astman av andra faktorer. Det kan vara virusorsakade luftvägsinfektioner, kall luft, tobaksrök, parfymer, fysisk aktivitet och vissa läkemedel2.


Referenser

1. 1177.se
2. Internetmedicin

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: