• kvinna-med-cykel.jpg

Vad händer i kroppen vid astma?

Vid ett astmaanfall drar luftrörsmuskulaturen ihop sig samtidigt som slemhinnan svullnar. Det bildas också ett slem som bidrar till att täppa till de små luftrören. Detta leder till andningssvårigheter. Astmaattacken kännetecknas av kraftiga pipljud vid både in- och utandning och slemhosta. Andra kännetecken vid ett anfall är2:

 • Snabb andning
 • Tryck och/eller smärta över bröstet
 • Spända nack- eller bröstmuskler
 • Svårigheter att prata
 • Ångest
 • Blekhet
 • Blånade läppar och/eller naglar
 • Besvären förvärras trots att du har tagit din medicin

Beroende på vilken typ av astma man lider av utlöses anfallen av olika orsaker.

Allergisk astma
Allergisk astma orsakas av att det uppstår en allergisk reaktion i kroppen. Det innebär att kroppen reagerar på ett eller flera ämnen, så kallade allergener, som i sin tur utlöser astman. Det är antikropparna i blodet som sätter igång reaktionen. Allergisk astma är den vanligaste formen av astma bland barn och ungdomar1.

Exempel på allergener som utlöser astman är2:

 • Pollen
 • Kvalster
 • Pälsdjur
 • Vissa livsmedel

Icke-allergisk astma
Icke-allergisk astma blir allt vanligare och kan drabba såväl barn som vuxna. Astmaanfallen utlöses av så kallade triggerfaktorer som finns i omgivningen. Exempel på dessa faktorer är1,2:

 • Rökning
 • Luftvägsinfektioner (virus)
 • Kall luft
 • Väderväxlingar
 • Parfym
 • Luftföroreningar
 • Fysisk ansträngning
 • Vissa typer av läkemedel.
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: