• par-ute.jpg

Vad är KOL?

Uppskattningsvis har mellan 500 000 och 700 000 svenskar KOL vilket gör att sjukdomen räknas som en folksjukdom. Orsaken till KOL är nästan alltid rökning. Ungefär var tredje rökare över 50 år har KOL. Man kan också drabbas av KOL om man under många år har utsatt lungorna för dammiga eller rökiga miljöer, till exempel i sitt yrke.

Vad händer vid KOL?

  • Lungornas syreupptagningsförmåga försämras gradvis
  • Det kan bli svårare att utföra vanliga vardagsaktiviteter, som till exempel att gå i trappor eller att städa
  • I svårare fall kan det till och med vara svårt att klä på sig utan att bli trött

KOL är en kronisk sjukdom
Att KOL är en kronisk sjukdom innebär att den inte går att bota. Men det går att både behandla symtomen och att förebygga försämringstillfällena (de så kallade exacerbationerna).

  • Sjukdomsförloppet vid KOL kan bromsas
  • Ytterligare försämring kan förebyggas
  • Behandlingen består av läkemedel och insatser som rökstopp, motion och kosthållning

Stadieindelning vid KOL
KOL indelas i olika stadier beroende på hur mycket av lungfunktionen som finns kvar. Ju tidigare man söker hjälp desto bättre, men oavsett var man befinner sig i sin sjukdom finns det goda behandlingsmöjligheter.

Förbättrad livskvalitet
KOL leder ofta till en mer begränsad livsstil eftersom man inte alltid kan göra de sociala aktiviteter som man är van vid. För att minska de begräsningar som KOL kan innebära är det viktigt att få behandling med läkemedel. Det är också viktigt att man gör de livsstilsförändringar som är nödvändiga som att sluta röka och att träna regelbundet. Det förbättrar livskvaliteten och minskar också risken för att drabbas av nedstämdhet eller en depression.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: